Europees voorzitterschap België

Hieronder ontdek je alles wat je moet weten over het Belgisch voorzitterschap van de Raad van de EU.

Europees voorzitterschap?

 

Om de 6 maanden is een nieuwe lidstaat voorzitter van de Raad van de Europese Unie. Dit zijn de vergaderingen van Europese ministers van landbouw, justitie, binnenlandse zaken, werkgelegenheid, enzovoort, die op regelmatige tijdstippen plaatsvinden in Brussel. De Raad van de Europese Unie stemt namens de lidstaten mee over wetsvoorstellen van de Europese Commissie.

Van 1 januari tot 30 juni 2024 neemt België het voorzitterschap waar. Wat houdt dit net in? België leidt tijdens die periode de zittingen van de Raad en stelt het werkprogramma op, waarbij het eigen prioriteiten kan stellen.

Hoeveel macht heb je als voorzitter? Voorzitterschappen kunnen niet zomaar de koers van de EU omgooien, maar ze kunnen wel beïnvloeden welke dossiers prioriteit krijgen en welke niet.

De samenstelling van dit orgaan, hangt dus af van het thema. Meer weten over de verschillende formaties van de raad? Bekijk deze video.

Hoe zit dat nu weer met de Europese instellingen?

Europese Raad vs. Raad van de EU

De termen ‘Europese Raad’ en ‘Raad van de EU’ kunnen soms tot verwarring leiden. Hierboven lees je meer over de ‘Raad van de EU’, maar wat is de Europese Raad dan? In de Europese Raad komen de staatshoofden en regeringsleiders samen. Als je in de media iets hoort over een ‘Europese top’ gaat het hierover. Sinds het Verdrag van Lissabon (2007) heeft die vergadering een permanente voorzitter die voor 2,5 jaar verkozen wordt en eenmaal herkiesbaar is. Momenteel is dit voor de tweede maal een Belg, Charles Michel. Daarvoor waren de Belg Herman Van Rompuy en de Pool Donald Tusk ook al voorzitter van de Europese Raad. Dit filmpje legt dit verschil ook heel helder uit.

Hoe worden Europese wetten gemaakt?

 • In de Europese Raad komen de regeringsleiders van alle lidstaten samen. Ze bepalen welke problemen ze samen via de EU willen oplossen.
  De Europese Commissie stelt wetgeving voor.
 • Het Europees Parlement vertegenwoordigt de stem van de Europese burgers en stemt over alle wetsvoorstellen.
 • De Raad van de EU vertegenwoordigt de lidstaten en stemt ook mee. Er zit telkens één minister uit elke lidstaat mee rond de tafel. Wie dat is, hangt af van het thema.

⇒ Is er zowel in het Europees Parlement als in de Raad van de EU een meerderheid akkoord? Dan wordt dit een Europese wet die de Europese Commissie uitvoert.

Meer over het Belgisch voorzitterschap

België is dus van 1 januari tot 30 juni 2024 voorzitter van de Raad van de EU. Hiernaast ontdek je het logo van dit voorzitterschap.

Het motto van het Belgisch voorzitterschap, waarmee België een eigen stempel drukt op deze taak, is “Beschermen, Versterken, Vooruitzien.”

Daarnaast heeft België ook 6 prioriteiten geïdentificeerd voor deze zes maanden:

 1. De rechtsstaat, de democratie en de eenheid verdedigen
 2. Ons concurrentievermogen versterken
 3. Op weg naar een groene en rechtvaardige transitie
 4. Onze sociale en gezondheidsagenda versterken
 5. De mensen en de grenzen beschermen
 6. Europa als wereldspeler promoten

Op www.belgium24.eu vind je meer informatie over die prioriteiten en over het Belgisch voorzitterschap in het algemeen.

Zes maanden gaan snel voorbij. Daarom wordt er met voorzitterstrio’s gewerkt. Hierbij werken 3 voorzitterschappen samen aan een gemeenschappelijke 18-maandenagenda. Zo kunnen de landen hun ambities in een bredere context plaatsen en is een langere termijnplanning mogelijk. België vormt zo’n trio met Spanje en Hongarije.

Wist je dat België in 2024 voor de dertiende keer het voorzitterschap van de Raad van de EU opneemt? De laatste keer dat ons land het voorzitterschap opnam, was in 2010. De eerste keer was trouwens in 1958, toen België als allereerste land ooit het roulerende voorzitterschap van de Raad bekleedde.