Europa bij ons

#Europabijons zomerwedstrijd 2022

Onze fotowedstrijd zit er weer op voor dit jaar. De winnaar van de fiets wordt volgende week geloot en gecontacteerd. Bedankt om deel te nemen en tot volgend jaar!

Zomerwedstrijd?

Vanaf 1 augustus organiseren we voor het derde jaar op rij een #Europabijons-zomerwedstrijd via onze Facebookpagina en deze webpagina. We namen op 12 plekken in onze provincie met een Europees tintje een foto. Tot 24 augustus delen we elke maandag, dinsdag en woensdag één van die foto’s op onze Facebookpagina en op deze webpagina. Wie kan raden waar de foto genomen is, maakt kans op leuke prijzen: een Europataart, streekproductenmand en Europafiets.  Elke dagwinnaar krijgt een Europataart en streekproductenmand. Iedereen die een goed antwoord geeft, maakt op het einde van de zomer kans op een Europafiets. De winnaar wordt telkens de dag na de wedstrijd in de voormiddag gecontacteerd. Raadpleeg hier het volledige wedstrijdreglement.

Oplossing dag 1 – Maandag 1 augustus

De foto werd genomen in het nieuwe Zuidpark in Antwerpen. Dit park kreeg meer dan 3 miljoen euro Europese steun via EFRO Vlaanderen. In het kader van het Europese Sponge 2020 project legde de stad hier bovendien een collectieve regenwaterput aan. Hierbij wordt water dat normaal verloren zou gaan, hergebruikt voor bijvoorbeeld de bevloeiing van bomen en het reinigen en vullen van veegwagens.

 

Oplossing dag 2 – Dinsdag 3 augustus

De foto werd genomen aan De Winkelhaak in Antwerpen. Dit is de thuisbasis van ANTWERP. POWERED BY CREATIVES. Dit verbindingsplatform dat binnen de provincie Antwerpen samenwerking tussen de creatieve industrie en andere sectoren initieert, ondernemers motiveert om te innoveren en creatieve ondernemers helpt te groeien, kwam tot stand met steun van EFRO Vlaanderen. Ze werken ook mee aan het Europese BUILD. CREATE. INNOVATE. project waarbij de bouw- en creatieve sector de handen in elkaar slaan.

Oplossing dag 3 – Woensdag 4 augustus

De foto werd genomen voor het Havencentrum in Lillo. Het Havencentrum werkt met steun van het Europees Sociaal Fonds aan het Job Discovery Lab. Dit project wil jongeren de grote diversiteit aan beroepen in de haven laten ontdekken. De deelnemers krijgen daarnaast ook meer inzicht in zichzelf en in het type jobs dat bij hun persoonlijkheid past in deze interactieve workshop.

Oplossing dag 4 – Maandag 8 augustus

De foto werd genomen aan AGFA Gevaert in Mortsel. Met het warmtenet dat dit bedrijf ontwikkelde, worden heel wat bedrijven en woningen uit de buurt, zoals de nieuwe Edegemse woonwijk Minerve, verwarmd. Voor de realisatie van hun warmtenet kregen zij advies van de energiemakelaars van provincie Antwerpen. Binnen een Interreg Vlaanderen-Nederland project onderzochten deze energiemakelaars ook de haalbaarheid van warmtenetten op verschillende andere locaties in provincie Antwerpen.

Oplossing dag 5 – dinsdag 9 augustus

De foto werd genomen aan de Foodhub aan het Rode-Kuisplein in Mechelen. Stad Mechelen zet sterk in op de strijd tegen voedselverspilling. Zo werkten ze mee aan het Europese FLAVOUR project, waarbij de stad een regionaal voedseldistributieplatform opzette. Hierbij verzamelden ze voedseloverschotten om te verdelen naar sociale organisaties in de buurt. Ze doen hierbij beroep op mensen die ver van de arbeidsmarkt staan. Nu bouwt de stad verder op dit project met de Foodhub, waar onder andere een sociale kruidenier zit.

Oplossing dag 6 – Woensdag 10 augustus

De foto werd genomen in de Bergstraat in Heist-op-den-Berg. Heist-op-den-Berg werkt binnen het Europese project ‘De 6 van de Kempen’ samen met Geel, Herentals, Hoogstraten, Mol, provincie Antwerpen en Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Antwerpen. Met dit project willen deze steden en gemeenten hun winkelkernen en ondernemers extra onder de aandacht brengen en hun lokale economie versterken. De deelnemende steden en gemeenten hebben heel wat gemeenschappelijke kenmerken. Ze profileren zich samen als typisch Kempens, maar spelen daarnaast ook elk hun specifieke troeven uit. Iedere winkelkern richt zich tot een specifieke doelgroep, bij Heist-op-den-Berg zijn dat de evenementbezoekers.

Oplossing dag 7 – Maandag 15 augustus

De foto werd genomen aan de fietsbrug over het Kempisch Kanaal in Herentals. Deze brug werd gerealiseerd met steun van EFRO Vlaanderen. De brug is onderdeel van de fietsostrade Herentals-Balen. In Herentals werd de fietstunnel aan de Koulaak daarnaast ook aangelegd met Europese steun.

Oplossing dag 8 – Dinsdag 16 augustus

De foto werd genomen aan Kamp C, het centrum voor Duurzaamheid en Innovatie in de bouw,  in Westerlo. Op de foto zie je de woning die Kamp C en de andere partners geprint hebben met een betonprinter in het kader van het C3PO project. Ondertussen werken de partners uit dit project opnieuw samen aan het Europese project KIEM waarin ze de techniek van het 3D-betonprinten verfijnen en werken aan een versnelde introductie van deze techniek in de bouwsector. Daarnaast werkt Kamp C mee aan heel wat andere Europese projecten.

Oplossing dag 9 – Woensdag 17 augustus

De foto werd genomen aan Thomas More campus Geel. Thomas More werkt mee aan heel wat Europese projecten. Eentje daarvan is het AlgMobil. Kenniscentrum RADIUS onderzoekt binnen dit project de efficiëntie van kweeksystemen voor microalgen.  Hiervoor maken ze gebruik van mobiele kweekinstallaties.

Oplossing dag 10 – Maandag 22 augustus 2022

De foto werd genomen aan de Hooibeekhoeve in Geel, het praktijk- en voorlichtingscentrum voor melkveehouderij, voedergewassen en plattelandsontwikkeling in de provincie Antwerpen. Zij werken mee aan verschillende Europese projecten, waaronder het LIFE Aclima project. Dit project bedenkt oplossingen voor waterbeschikbaarheid in de land- en tuinbouwsector.

 

Oplossing dag 11 – dinsdag 23 augustus 2022

De foto werd genomen aan de Kijktoren Bels Lijntje in het Turnhouts Vennengebied. De bouw van deze toren werd in 2009 gerealiseerd met Europe steun.  Op dit moment loopt het LIFE Nardus  Limosa project. Ooit waren heischrale graslanden (Nardus stricta) en weidevogels (Limosa limosa) onlosmakelijk met elkaar verbonden, nu kiest men vaak voor één van beiden. Dit project wil proberen de heischrale graslanden en weidevogels opnieuw te herenigen.

Oplossing dag 12 – Woensdag 24 augustus

De foto werd genomen aan de Pastorij in Halle-Zoersel. De renovatie van dit gebouw en bouw van de nieuwe dorpszaal er tegenaan, is onderdeel van het Europese SOLARISE project. Dit project wil innovatieve zonne-energieoplossingen testen en demonstreren op onder meer historische openbare gebouwen. Op het dak vind je thermische zonneleien die gekoppeld zijn aan een warmtepomp met een ijsbuffersysteem.

www.Europabijons.be

Europa is dichterbij dan je denkt. Ook in de provincie Antwerpen zijn er veel projecten die subsidies ontvangen van de Europese Unie.  Met Europa bij ons tonen we wat Europa zoal bij ons doet. Benieuwd naar Europa bij jou in de gemeente doet? Ontdek het in onze projectendatabank. Je kan ons ook volgen op LinkedIn.

Deze campagne is mogelijk gemaakt door