Europese verkiezingen

Op 9 juni 2024 trekken we naar de stembus om te stemmen voor de Europese verkiezingen. Hieronder ontdek je alles wat je moet weten over deze verkiezingen.

Waarom zou ik stemmen?

De EU heeft een grote impact op jouw leven. Door te stemmen kan jij mee bepalen welke richting de toekomst van de EU uitgaat. Als je niet stemt, kiest iemand anders in jouw plaats wat er gebeurt.

Daarnaast gebeurt er ook heel wat met Europees geld bij ons in de buurt. Denk maar aan fietsostrades, aanleg van parken of projecten die ervoor zorgen dat jongeren beter zijn voorbereid op de arbeidsmarkt. Benieuwd naar wat er in jouw stad of gemeente gebeurt? Bekijk dan zeker www.europabijons.be.

Waarvoor stem ik eigenlijk?

Je kiest wie er namens jou in het Europees Parlement mag meestemmen over alle wetsvoorstellen.

Hoe zit dat nu weer met de Europese instellingen?

 • In de Europese Raad komen de regeringsleiders van alle lidstaten samen. Ze bepalen welke problemen ze samen via de EU willen oplossen.
  De Europese Commissie stelt wetgeving voor.
 • Het Europees Parlement vertegenwoordigt de stem van de Europese burgers en stemt over alle wetsvoorstellen.
 • De Raad van de EU vertegenwoordigt de lidstaten en stemt ook mee. Er zit telkens één minister uit elke lidstaat mee rond de tafel. Wie dat is, hangt af van het thema.

⇒ Is er zowel in het Europees Parlement als in de Raad van de EU een meerderheid akkoord? Dan wordt dit een Europese wet die de Europese Commissie uitvoert.

Op wie stem ik dan?

Je stemt op de Europese lijst van één van onze Vlaamse politieke partijen. In het Europees Parlement maken deze partijen deel uit van één van de acht Europese fracties.

Deze fracties zijn niet gevormd op basis van nationaliteit maar op politieke kleur.

Hoe moet ik stemmen?

Waar moet ik gaan stemmen?

Je krijgt een oproepingsbrief via de post.
Op deze brief ontdek je…

 • De locatie van je stemlokaal
 • Het nummer van je stembureau
 • Uren waarop je kan gaan stemmen
 • Wat je moet meenemen: de oproepingsbrief + je identiteitskaart

Geen brief gekregen?
Vraag dan een duplicaat aan bij de gemeente.

Op papier of digitaal?

Dit hangt af van je stemlokaal. In de meerderheid van de Vlaamse gemeenten verloopt de stemming elektronisch. Er is ter plekke altijd iemand aanwezig die je de weg wijst.

.

.Je krijgt een stembiljet > dit vul je in in het stemhokje > deponeer het stembiljet in de stembus.

.

Je krijgt een chipkaart > die stop je in de computer in het stemhokje en je brengt je stem uit > je krijgt een stembiljet + de chipkaart > Geef je kaart terug, scan je stembiljet en stop het in de stembus.

Hoe breng ik een geldige stem uit?

Wat mag NIET?

Je stem is ongeldig als….

 • Je een lijststem uitbrengt voor twee verschillende partijen.
 • Je voorkeursstemmen verspreidt over verschillende partijen.
 • Je schrijf of tekent op je stemformulier of het scheurt.

.

.

Duid je niets aan op je stemformulier? Dan stem je blanco.

Je stem telt dan niet mee en je gooit je kans weg om je stem te laten horen.

Meer weten?