Info –en netwerkmoment ‘Europese subsidiekansen en projecten

Datum: 26.04.2018

Startuur: 12.00 uur

Prijs: gratis

Inschrijven kan tot en met 18 april.

Hoe begin je aan een Europees project? Welke subsidies kan je hiervoor aanvragen? Je komt het te weten tijdens deze infosessie! Ga naar buiten met praktische tips & tricks voor je eigen school of organisatie. Ontdek ook de resultaten van het “Addiction prevention in schools” project en woon de keynote speech van Pedro De Bruyckere: ‘Opvoeden in tijden van sociale media’ bij. Deelnemen is gratis, maar vergeet je niet in te schrijven. 

Addiction prevention in schools – slotcongres

Het ‘Addiction prevention in schools’ is een Erasmus+-project dat we als goede praktijk willen tonen. De projectpartners onderzochten de verschillende technieken die in België, Italië en Noorwegen gebruiken om te voorkomen dat jongeren vroegtijdig de school verlaten omwille van middelengebruik (gamen, alcohol, medicatie, illegale drugs …). De Turnhoutse partners zijn: de Sport- en Handelsschool Turnhout (SHT), preventiedienst Stad Turnhout en Centrum Algemeen Welzijnswerk de Kempen

Keynote speech Pedro De Bruyckere

Pedro De Bruyckere is pedagoog en onderzoeker aan de Arteveldehogeschool in Gent en bestrijdt mythes over onderwijs en leren. Jongeren zijn als het weer: iedereen heeft er een mening over. En idem dito als het gaat over onderwijs. Toch kunnen maar weinigen beter de belangrijkste tendensen vatten en de mythes doorprikken als Pedro De Bruyckere. Hij is een inspirerend spreker en onderwerpt aloude mythes aan een onderzoek naar hun waarheidsgehalte, geeft duiding bij de belangrijkste tendensen en reikt concrete tips aan voor iedereen die met jongeren te maken heeft.

Provincie Antwerpen, Europahuis Ryckevelde vzw, EPOS vzw en Kenniscentrum Sociaal Europa organiseren deze infosessie in samenwerking met Stad Turnhout.

Voor wie?

De infosessies, workshop en netwerkmomenten zijn geschikt voor medewerkers in de sectoren onderwijs, preventie en welzijn die een overzicht willen hoe ze hun werking kunnen internationaliseren en op welke Europese subsidiekanalen ze beroep kunnen doen.

Programma

Tijdstip Wat
12.00 – 12.30 Ontvangst met soep –en saladebuffet, drankje en registraties en Warme William, de mascotte van de Warme Steden
12.30 – 12.40 Verwelkoming door Stad Turnhout
12.40 – 13.10 Europese subsidiekansen voor lokale besturen, welzijnsorganisaties en secundaire scholen, door provincie Antwerpen. Algemene uitleg over de werking van Europese programma`s en een toelichting over de oproepen voor 2018.
13.10 – 14.10 Resultaten van het Addiction Prevention in Schools project – Erasmus+ door SHT, CAW de Kempen, Preventie Stad Turnhout en Italiaanse en Noorse project partner (in het Engels als voertaal van het project)
14.10 – 15.10 Key note spreker Pedro De Bruyckere: ‘Opvoeden in tijden van sociale media’ Facebook, Snapchat en WhatsApp zijn begrippen die je dagelijks tegenkomt in de media en waar jongeren mee lijken te kunnen spelen. Maar waar gebruiken ze deze “sociale media” voor? Wat zijn de kansen? Wat zijn de gevaren? Zijn onze kinderen ondertussen screenzombies of loopt het toch niet zo een vaart?
15.10 – 15.30 Pauze
15.30 – 16.30 Workshops
Europese subsidiemogelijkheden voor social profit sector, door Kenniscentrum Sociaal Europa
Internationalisering voor organisaties in het sociaal-cutlureel volwassenenwerk en scholen, door Europahuis Ryckevelde
 16.30 Receptie en netwerkmoment

Parkeren?

De parking op Campus Blairon is 24u op 24u geopend. Het eerste half uur is parkeren gratis, daarna betaal je €0,50 per beginnend half uur.

logo erasmus +

Nog op het programma